2012. október 8., hétfő

Illusztráció és narratíva nyomtatott és interaktív képeskönyvekben


A következő, október 17-i Tech Tea vendég előadója Varga Emőke, témája az illusztráció és a narratíva kapcsolata a változó felületeken.

Egy illusztrált könyv a mediális átfedéseinek minőségi és mennyiségi tényezőivel jellemezhető. A szöveg és a kép összteljesítményére kíváncsi befogadó műértése szempontjából nem érdektelen ugyanis az, hogy a két médium milyen strukturális szinteken képes interreferenciális viszonyt kiépíteni, és hogy ez a viszony mennyiben alapul átfedéseken és mennyiben konfrontációkon. E kérdéseket az előadás elsősorban hazai kiadású gyermekkönyvekkel példázza, mégpedig főként a mélystruktúra szintjeit szervező – és sémaként a nyelvi és a képi médiumban is aktualizálódó – narratíva vizsgálatán keresztül. Bemutat rontott mesei szövegeket és kommersz képeket felvonultató nívó alatti kiadványokat, de a történetet a szöveggel közösen elbeszélő kvalitásos illusztrációkat is. Ezen kívül hangsúlyt fektet arra a kérdésre, hogy a változó mediális környezethez rendelt hagyományos narratív megközelítés vajon mennyiben lehet még működőképes, ha egy grafikus interaktív könyvet tervez. Folytatva e szempontot: milyen a jó képi és narratív potenciálokkal rendelkező meseszöveg; melyek a képi médium jellemző narrációs elemei; mi a lényegi különbség egy olvasható és egy hallható szöveg mozgás- és képterve között stb?

Szakmai életrajz:
Varag Emőke 1990-ben végez a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar – ének-zene szakán, 1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán. PhD-disszertációját 2001-ben védte meg, dolgozatának címe: Szó-kép viszonyok Kondor Béla életművében. Kutatási területei: kortárs magyar irodalom; szöveg-kép viszonyok: illusztrációelmélet; Németh László, Kondor Béla, Kass János munkássága. MÖB- és Erasmus-ösztöndíjasként több alkalommal kutatott, illetve volt vendégtanár Amiens-ben (Université de Picardie Jules Verne) és Nyitrán (Constantine the Philosopher University). 2003-2006-ban Bolyai János Kutatói ösztöndíjat nyert. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Tanító- és Óvóképző Intézetének főiskolai tanára, vezetőségi tagja a Németh László Társaságnak, a Digitális Madách Archívum Esztétikai tagozatának és megalapítója a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportnak. 1991-től dolgozik a karon, 2007-ig a Magyar Irodalom Tanszék oktatója, jelenleg a Tanító- és Óvóképző Intézet főiskolai tanára és a Művészeti Intézet óraadója. 2012-től témakiíró a Szegedi Tudományegyetem Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskolájában. Önálló köteteinek címe: Kalitka és korona. Kass János illusztrációi. L’ Harmattan Kiadó, 2007., Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. L’ Harmattan Kiadó, 2012.


Időpont: október 17., 17.00.
Hely: MOME A. épület 104.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése